Het streven is dat de nieuwe Wet inburgering 1 januari 2022 in werking treedt. Wat betekent deze wet voor de samenwerking tussen gemeenten en het COA? Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen COA en gemeenten.

De nieuwe Wet Inburgering heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat gemeenten de regie krijgen op inburgering, vanaf het moment van koppeling door het COA van de inburgeringsplichtige aan de gemeente.

Samenwerking op onderdelen 

Het is van belang om zo vroeg mogelijk te beginnen met activiteiten gericht op integratie en participatie. Het nieuwe stelsel zet daarom in op een doorlopende (inburgerings-)lijn vanuit de COA-opvang naar gemeenten. Conform de bestuurlijke afspraken tussen de VNG en SZW op 24 april 2020 hebben het COA, de VNG en SZW gesproken over hoe de samenwerking vorm te geven op de volgende onderdelen:

  • Voorinburgering in het azc
  • Brede intake /PIP, zolang de statushouder nog in het azc verblijft
  • Het klantprofiel in Taakstellingvolgsysteem (TVS)
  • De warme overdracht van het COA naar de gemeente

De samenwerking is uitgewerkt in drie scenario’s. Deze scenario’s bieden het kader voor de samenwerkingsafspraken tussen het COA en gemeenten:

  1. De gemeente start na koppeling snel – al vóór daadwerkelijke huisvesting – met de voorbereiding op en het uitvoeren van het reguliere inburgeringstraject. De statushouder volgt dan geen voorinburgering bij het COA.
  2. De gemeente start tijdens verblijf op het azc met de Brede intake en het Plan Inburgering en Participatie (PIP). De statushouder volgt in principe voorinburgering bij het COA. Het reguliere inburgeringstraject start na de verhuizing naar de gemeente.
  3. De gemeente start na de verhuizing naar de gemeente met het reguliere inburgeringstraject (inclusief Brede intake). De statushouder volgt in principe voorinburgering bij het COA.

Om zowel het COA als gemeenten te ondersteunen bij de uitwerking van deze drie scenario’s, publiceren de VNG, Divosa en het COA voor de zomer een handreiking. Hierin staan handvatten om deze scenario’s in de praktijk te brengen. Ook worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van gemeente en COA waar ruimte is om vragen te stellen over de praktische invulling van de nieuwe samenwerking.

Wat betekenen de samenwerkingsafspraken voor gemeenten?

Goede communicatie en samenwerking tussen het COA en gemeenten is essentieel voor een doorlopende lijn vanuit de COA-opvang naar de gemeente. De scenario’s bieden gemeenten en het COA een kader waarbinnen zij afspraken kunnen maken. Welk scenario het beste past is een keuze voor de gemeente en zal per inburgeringsplichtige kunnen verschillen. Op deze manier is maatwerk mogelijk en kan een zo goed mogelijke start van de inburgering worden bewerkstelligd.

Meer informatie