Alleen ouders die in de zorg werken kunnen vanaf 8 juni nog gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen in de avond, de nacht en in het weekend. 

De situatie is aangepast vanwege de volledige heropening van de dagopvang en gastouderopvang per 11 mei en de basisscholen en BSO op 8 juni. De noodopvang voor kinderen ​van ouders in de zorg buiten reguliere tijden blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekendnoodopvang daarna nog nodig is.

Alleen zorgpersoneel

De avond/nacht/weekendnoodopvang is vanaf 8 juni alleen ​beschikbaar wanneer 1 of 2 ouders in de zorg werken. Het gaat dan om personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en direct ondersteunende beroepen zoals schoonmaakpersoneel in zieken- en verpleeghuizen. Ook zorgpersoneel van defensie (militaire artsen en verpleegkundigen) hoort bij deze groep.

Noodopvang tot en met 7 juni

Tot en met zondag 7 juni 2020 blijven de regels rondom noodopvang van kracht, zoals deze al sinds medio maart gelden. Voor alle informatie daaromtrent verwijzen we naar de beschikbare informatie op onze webpagina Noodopvang en opvang kwetsbare kinderen ​en het VNG-forum toezicht en handhaving kinderopvang.

Financiering

Gemeenten ​blijven verantwoordelijke voor het organiseren en financieren van avond-, nacht, en weekendopvang. Noodopvang ​blijft tot 1 juli zonder extra kosten voor ouders. 

Meer informatie