Het aanbieden van straatparkeren door gemeenten moet worden onderworpen aan de heffing van btw. Anders zou er sprake kunnen zijn van oneerlijke concurrentie met particuliere aanbieders van parkeerplaatsen. Dat adviseert advocaat-generaal Ettema de Hoge Raad.

In een zaak heeft de gemeente aan een ondernemer een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd voor het parkeren van zijn voertuig op de openbare weg. De ondernemer verzocht de gemeente om hem een factuur met vermelding van btw uit te reiken voor de voor het parkeren in rekening gebrachte vergoeding. De gemeente brengt echter geen btw in rekening.  

Een gemeente is niet belastingplichtig voor de btw, voor zover zij als overheid optreedt. Dit is anders als het niet heffen van btw leidt tot concurrentievervalsing. Volgens de advocaat-generaal leidt het niet heffen van btw door de gemeente tot concurrentievervalsing; particuliere exploitanten zijn namelijk wel btw verschuldigd voor slagboomparkeren.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. De gemeente mag eerst nog op de conclusie reageren. De VNG wacht de uitspraak van de Hoge Raad af.

Meer informatie