De Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen (voorzitter: prof. dr. André Knottnerus) was vandaag te gast bij de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid. De onafhankelijke adviescommissie zal het kabinet adviseren over de specifieke invulling van de experimenten met wietteelt.

Na een welkomstwoord door de voorzitter van de VNG-commissie, burgemeester Theo Weterings (Tilburg), kregen alle commissieleden gelegenheid hun inbreng te geven vanuit hun eigen perspectief en op basis van hun kennis en ervaring.

 André Knotterus en Theo Weterings

Gespreksonderwerpen

In het gesprek ging het vervolgens om vragen als:

  • Hoe zou de aanvoer en verkoop van cannabis geregeld moeten worden?
  • In hoeverre zijn andere verkooppunten dan coffeeshops (on)wenselijk?
  • Op welke punten en in hoeverre moeten gemeenten in het experiment ruimte krijgen voor eigen beleid? (Bijvoorbeeld bij de toepassing van het ingezetenencriterium).
  • Welke problemen en risico’s zijn te voorzien in het experiment en hoe kunnen die ondervangen worden? 

In een tweede gespreksronde ('s-middags) werd (deels met andere deelnemers) verder ingegaan op de materie.

Meer informatie