Update 19/1 Het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan Rijksoverheid en vitale organisaties blijft ongewijzigd. Het NCSC heeft Rijksoverheid en vitale organisaties geadviseerd Citrix uit te schakelen en als dat niet kan aanvullende maatregelen te treffen.

Dit advies geldt ook voor Nederlandse gemeenten en hun samenwerkingsverbanden. De Informatiebeveiligingdienst (IBD) houdt de informatiebeveiligingsfunctionarissen van gemeenten op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Meer informatie