De VNG, Regioburgemeesters en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) hebben een gezamenlijke reactie opgesteld voor de Tweede Kamer over het rapport van de Raad van State (RvS) over ondermijning uit maart en de reactie van de ministers van JenV en BZK daarop.

De VNG, Regioburgemeesters en het NGB constateren dat het advies gemeenten niet verder helpt bij de aanpak van ondermijning.

Onderzoek Raad van State

De RvS heeft onderzocht hoe de wens van gemeenten om meer informatie die al binnen de gemeente beschikbaar is te kunnen gebruiken in de aanpak van ondermijning, kan worden vormgegeven. De RvS onderzocht daartoe ook of de uitbreiding van de taken van de burgemeester kan helpen bij de aanpak van ondermijning.

Maak ruimere informatie-uitwisseling mogelijk

De VNG, Regioburgemeesters en het NGB vinden de vraag naar uitbreiding van bevoegdheden van de burgemeester niet interessant, omdat daar niet om gevraagd is. Slechts het mogelijk maken van een ruimere informatie-uitwisseling binnen de gemeente zelf is nodig. 

Ondermijning hoog op de agenda

Vooropgesteld: de drie partijen moedigen de mogelijkheden om ondermijning aan te pakken aan. Het is een belangrijk onderwerp om in gezamenlijkheid aan te pakken en onze democratie stevig, betrouwbaar en transparant te maken. Het advies van de Raad van State en de reactie van de ministers daarop gaan echter voorbij aan de problemen die gemeenten op dit moment ervaren.

Waar gemeenten echt mee geholpen zijn

Gemeenten willen dat bepaalde gegevens tussen afdelingen met elkaar gedeeld kunnen worden: zo kunnen zij specifieker zicht krijgen op handelingen die in strijd zijn met elkaar. Zoals een uitkeringsgerechtigde die ook als leidinggevende op een horecavergunning staat. Deze informatie mag nu niet bij elkaar gebracht worden, terwijl deze wel voorhanden is. Dat zou de daadkracht van gemeenten om eventuele fraudegevallen op te kunnen sporen, vergroten.

Effectiever in de samenwerking met partners

Daarnaast maakt het bijeen kunnen brengen van specifieke gegevens gemeenten effectiever in hun samenwerking met partners, zoals in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Nu kunnen zij niet de volledige informatiepuzzel bij elkaar brengen en deze integraal aandragen binnen het RIEC. De afweging of er handhaving nodig is, en zo ja, of de gemeente dit zelf oppakt of de stap naar een RIEC moet zetten, kan nu onvoldoende scherp worden gemaakt.  

Meer informatie

Zie voor meer informatie en een verdere toelichting op de vraag aan de Tweede Kamer de brief hieronder: