De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) pleit in het rapport 'Grond voor gebiedsontwikkeling' voor een aantal verbeteringen in de Aanvullingswet grondeigendom. 

De VNG kan zich op een aantal punten vinden in de suggesties, bijvoorbeeld waar het gaat om:

  • een betere aansluiting op de Omgevingswet,
  • maatregelen wanneer zelfrealisatie achterwege blijft en
  • vereenvoudiging van kostenverhaal.

Met andere aanbevelingen is de VNG het niet eens, zoals extra instrumenten voor private partijen en het verplichten van regionale verevening.

Meer informatie

Onderstaande brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu is opgesteld aan de hand van de acht aanbevelingen van RLI.