Als professional kunt u in uw werk te maken krijgen met casussen waar mogelijk radicalisering of extremisme speelt. Het gaat vaak om complexe situaties. Hoe gaat u hiermee om als gemeenteambtenaar, hulpverlener, docent, jongerenwerker of wijkagent?

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in de omgang met en aanpak van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Het LSE biedt begeleiding op maat en adviseert en ondersteunt hun omgeving, zowel familieleden als professionals, met als doel (verdere) radicalisering tegen te gaan. Het LSE heeft een kennis- en expertisefunctie op alle vormen van extremisme, zoals islamitisch-, rechts- en links-extremisme.

Advies, hulp en zorg

Het LSE is laagdrempelig beschikbaar voor burgers en professionals voor advies, hulp en zorg bij de omgang met personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Dat kan anoniem en vrijblijvend. Ook kunnen professionals voor langere tijd geadviseerd of gecoacht worden bij de aanpak van casuïstiek.

Begeleiding op maat

Naast deze adviesfunctie biedt het LSE begeleiding op maat aan personen die geradicaliseerd zijn en/of actief zijn (geweest) in extremistische netwerken. Familieleden van radicaliserende en geradicaliseerde personen kunnen ook worden begeleid wanneer sprake is van complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Dat kan individueel of in een begeleide lotgenotengroep.


Een aantal voorbeelden uit de praktijk van het LSE:

  • Begeleiding van een persoon die wordt verdacht van het verspreiden van jihadistische propaganda tijdens en na detentie.
  • Ondersteuning van een familie van een uitreiziger waarvan kinderen en kleinkinderen in vluchtelingenkampen in Syrië verblijven.
  • Adviseren van een leerkracht die zich zorgen maakt over een kind in zijn klas die uitspraken doet over het belang om op te komen voor het 'blanke ras'.
  • Meedenken met een gemeente over ontwikkelingen en aanpak van een groep die mogelijk rechtsextremistisch is.

Kennis en expertise

Inzichten die worden opgedaan uit praktijk en wetenschap worden gedeeld met professionals in het werkveld door middel van factsheets, publicaties, trainingen en masterclasses.

Meer informatie


Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen

Zijn er zorgen over mogelijke radicalisering bij asielzoekers of statushouders? Dan kan het Landelijk Interventieteam Vreemdelingenketen (LIV) op basis van duiding en diagnose risico’s in kaart brengen en advies geven over passende zorg en ondersteuning. Het team bestaat uit duidingsexperts en zorgexperts met kennis van radicalisering, jihadisme, geopolitiek, psychopathologie en (oorlog)trauma. Meer informatie? Neem contact op met het LSE via info@hetlse.nl.