In een ledenbrief deelt de VNG de laatste ontwikkelingen rondom de coronacrisis met u. Onderwerpen die onder andere langskomen: het overzicht van coronacompensatie per gemeente en de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de inhoud van de ledenbrief:

  • Overzicht coronacompensatie per gemeente beschikbaar: op verzoek van de VNG heeft het ministerie van BZK een overzicht samengesteld van de compensatie die gemeenten ontvangen voor het eerste en het tweede pakket coronacompensatie.
  • Afspraken over compensatie meerkosten Jeugd en Wmo verlengd: de afspraken tussen het Rijk en de VNG over de meerkosten van zorginstellingen door coronamaatregelen, zijn verlengd tot 1 januari 2022.
  • Problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen: de minister van OCW heeft aangegeven dat ontvangen huurkortingen of huurkwijtscheldingen niet tot het omzetbegrip gerekend worden in het kader van de NOW-regeling. Wij hebben er bij het ministerie van SZW op aangedrongen dat deze verduidelijking er ook komt voor sportinstellingen.
  • Extra middelen gemeenten voor heroriëntatie ondernemers binnen Tozo: om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op deze taak zijn de inhoudelijke en financiële kaders en informatie over wat gemeenten kunnen doen ter voorbereiding op een rij gezet.
  • Venstertijden bevoorrading supermarkten en openstelling zelfbedieningsgroothandels: de VNG heeft hiervoor 2 model-gedoogbeslissingen geactualiseerd.
  • Juridische vraagbaak Tijdelijke wet maatregelen COVID-19: in samenspraak met BZK heeft de VNG een webpagina geopend waar u informatie vindt over de betekenis en implementatie van de tijdelijke wet.

Meer informatie