De VNG publiceert een nieuwe handreiking die gemeenten handvatten geeft bij het uitvoeren van een re-integratie- en sanctiebeleid van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling uit de cao Gemeenten.

Vorig jaar trad de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Hiermee valt de arbeidsverhouding en rechtsbescherming van de werknemer in de sector Gemeenten niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het arbeidsrecht. Het eigenrisicodragerschap voor de Werkloosheidswet (WW) van Overheid & Onderwijssectoren (O&O-sectoren) verandert niet door de Wnra.

‘Re-integratie en sanctie in de bovenwettelijke werkloosheidsregeling’

Wel was het tijd voor een nieuwe handreiking van de VNG over het eigenrisicodragerschap voor de WW. De laatste versie kwam uit 2009. Sindsdien is het een ander veranderd. Diverse besluiten en beleidsregels uit de sociale zekerheid zijn gewijzigd of hebben een andere naam gekregen. Daarom is de VNG-handleiding ‘Re-integratie en sanctie in de bovenwettelijke werkloosheidsregeling’ volledig geactualiseerd.

De geüpdatete handreiking geeft gemeenten en gemeenschappelijke regelingen handvatten bij het uitvoeren van een re-integratie- en sanctiebeleid van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling in de cao Gemeenten. De handhaving- en sanctioneringsmatrix geeft meer informatie welke sancties passen bij het overtreden van een re-integratieverplichting.

Meer informatie