Veel gemeenten hebben na de invoering van de nieuwe Huisvestingswet op 1 januari 2015 een huisvestingsverordening vastgesteld. Deze is 4 jaar geldig. Dat betekent dat veel gemeenten de verordening in 2019 opnieuw moeten vaststellen, al dan niet gewijzigd. 

Wanneer de verordening vernieuwd moet worden is afhankelijk van de datum waarop deze in 2015 is vastgesteld. Dit verschilt dus per gemeente. De VNG heeft een modelverordening gemaakt. Het is nuttig om de situatie op de woningmarkt en de voorgestelde regels te evalueren.

Wat is een huisvestingsverordening?

Op grond van de Huisvestingswet kunnen gemeenten in geval van schaarste op de woningmarkt een huisvestingsverordening vaststellen. In een huisvestingsverordening kan een gemeente regels stellen:

  • Bij urgentiebepaling van woningzoekenden en toewijzing van een huurwoning tot een bepaalde huurprijsgrens
  • Voor huur- en koopwoningen in geval van onttrekking, samenvoeging en splitsing van woonruimten en bij omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimten

Meer informatie