De fondsbeheerders hebben in een brief aan de Kamer laten weten dat zij verwachten begin juni met een aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds te komen. Eerder werd verwacht dat dit al in april gereed zou zijn.

In de kamerbrief wordt uitgelegd dat er verschillende redenen zijn voor deze aanpassing van de planning:

  • De ROB heeft in een tussenbericht de fondsbeheerders gevraagd om eerst meer toelichting te geven bij de keuzes en effecten
  • De reacties van de ROB en gemeenten zijn voor de fondsbeheerders aanleiding om het verdeelvoorstel nog een keer kritisch tegen het licht te houden
  • Voor één van de verdeelmaatstaven in het sociaal domein is een betere bron beschikbaar. De fondsbeheerders willen overgaan tot een analyse waarbij deze bron wordt betrokken.

Bestuurlijke consultatie schuift op

De vertraging betekent dat de bestuurlijke consultatie van gemeenten doorschuift. Het is nu de verwachting dat deze vlak vóór of vlak ná de zomer zal zijn. De VNG-commissie Financiën heeft donderdag 8 april nogmaals aangegeven in dit proces zorgvuldigheid te verkiezen boven snelheid.

Leonard Geluk gaat er in zijn weekjournaal op in.

 Meer informatie