Stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk hierbij aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen die moeite hebben met lezen of mensen met dementie.

Om de toegankelijkheid van het verkiezingsproces te bevorderen, stelden de ministeries van BZK en VWS, de Kiesraad, de NVVB en de VNG een Actieplan toegankelijk stemmen op. Met de 10 actiepunten van het Actieplan willen we de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 beter toegankelijk maken.

Belangenorganisaties en politieke partijen ondertekenen ook

Behalve de 5 initiatiefnemers zullen ook belangenorganisaties zoals Ieder(in), Stichting Lezen en Schrijven, de Oogvereniging en politieke partijen het actieplan ondertekenen. Met de uitvoering van de actiepunten werken al deze organisaties samen aan de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking.

Lancering Actieplan uitgesteld

- update 17 maart - Vanwege het coronavirus wordt de lancering van het Actieplan Toegankelijk Stemmen, gepland op 17 maart, verplaatst naar een later moment. Zodra meer bekend is, zullen wij hierover berichten.

Ledenbrief met uitleg

De tekst van het Actieplan komt na de lancering beschikbaar. De VNG stuurt gemeenten in samenwerking met de NVVB een ledenbrief met uitleg van de actiepunten en hoe het Actieplan gemeenten kan ondersteunen en inspireren.