Tijdens de 32e zitting van het Congres van Lokale en Regionale Overheden heeft Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg, het actieplan mensenrechten op lokaal niveau gepresenteerd. Bij de presentatie van de mensenrechtenstrategie zei hij: 'Mensenrechten zijn het fundament van lokale democratie'.

Bergmann vervolgde: "En het is onmogelijk om stabiliteit en sociale cohesie te bevorderen als de fundamentele rechten van inwoners niet gerespecteerd worden”. Het actieplan mensenrechten bestaat uit een aantal concrete activiteiten om bewustzijn over mensenrechten onder lokale en regionale overheden te bevorderen.

Doel

Het doel van het actieplan is om concrete handvatten te bieden aan gemeenten. In het kader van het actieplan is er een expert groep mensenrechten opgericht en volgt nog publicatie van een aantal handleidingen over mensenrechten.

Handleiding

De eerste handleiding gaat over het recht op non-discriminatie. Deze handleiding biedt goede voorbeelden en concrete tips voor de ontwikkeling van beleid dat discriminatie tegengaat. De handleiding gaat in op drie categorieën van groepen die geregeld met discriminatie te maken hebben in Europa: vluchtelingen, asielzoekers en migranten, LGBTi personen, en de Roma en nomadische volkeren.

Bergmann benadrukte dat lokale en regionale overheden op een dagelijkse basis te maken hebben met situaties die betrekking hebben op mensenrechten. Het is dus vooral belangrijk om kennis en ervaringen te delen.

Meer informatie