Gemeentelijke handhavers (boa’s) spelen een steeds belangrijkere rol bij toezicht, handhaving en opsporing van bepaalde strafbare feiten in de openbare ruimte. Om hier zo verstandig mogelijk mee om te gaan, ontwikkelen de gemeenten en de VNG een Gezamenlijke Actieagenda Gemeentelijke Handhaving 2022-2024.

De Actieagenda verschijnt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar.

Vraagstukken en knelpunten rond boa's

Gemeenten zetten handhavers vaker in, voor steeds meer taken. Veiligheidszorg in de openbare ruimte is daarmee al lang niet meer het exclusieve domein van de politie. Het toenemende belang van de boa’s brengt ook vraagstukken en knelpunten met zich mee. Zo bestaan er verschillen van inzicht in de taken en bevoegdheden van boa’s, hun uitrusting, hun geweldsmiddelen en de samenwerking met de politie. Ook verdere professionalisering, financiering en goed werkgeverschap door gemeenten zijn belangrijke onderwerpen voor de agenda.

Uitvoerbare acties in kaart brengen

De Actieagenda Gemeentelijke Handhaving 2022-2024 concentreert zich op de uitvoering en wil praktische, uitvoerbare acties in kaart brengen en de randvoorwaarden voor handhaving door gemeenten verbeteren. Om de Actieagenda kracht bij te zetten, wil de VNG deze laten opnemen in het jaarplan 2022 van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Samenwerking met politie en JenV

De ontwikkeling van de Actieagenda vindt plaats in afstemming met de politie en het ministerie van JenV. Dit in aansluiting op het visiedocument ‘Boa en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’. De 'Boa-uitwerkingsagenda' die de politie in 2019 publiceerde, levert ook inzichten voor de Actieagenda. JenV werkt momenteel aan een visie op de boa-functie en het boa-bestel, die zal naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen. In juni stuurde minister Grapperhaus van JenV hierover een brief aan de Tweede Kamer. (Zie onder Meer informatie voor de links naar deze documenten.)

Visie delen

Basis van de Actieagenda is onderzoek. Er vinden onder meer interviews plaats met gemeentelijke handhavers en gemeenten, maar ook met de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van JenV. Gemeenten die hun visie of suggesties met ons willen delen, zijn meer dan welkom. Neem contact op met de projectleider, zie het mailadres onderaan dit bericht.

Meer informatie

Onderzoekers Jan Terpstra en Bas van Stokkom van de Radboud Universiteit schreven op verzoek van de VNG het essay 'Meer armslag voor de Boa: volwaardig handhaven in de openbare ruimte'.  Hierin schetsen zij historische ontwikkelingen, knelpunten en toekomstperspectieven.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum publiceerde in 2020 het onderzoek 'Buitengewoon veilig: onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa's en de samenwerking met politie'. 

Contact

Nils Krüger, senior beleidsmedewerker boa-dossier a.i. bij de VNG. E-mail: nils.kruger@vng.nl