De komende 5 jaar worden 4 tot 5 miljoen huizen van glasvezel voorzien. De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten graag helpen bij een snelle en efficiënte uitrol van glasvezel. Ze stelde een 'levend document' op met denkrichtingen en wil deze verder verkennen met gemeenten.

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) ziet een positieve trend in de Nederlandse markt van glasvezel, waarbij de uitrol aanzienlijk is opgeschaald en er steeds meer glasvezel wordt uitgerold in grotere aaneengesloten gebieden in één gemeente. Dit staat in het vandaag verschenen rapport over de ontwikkelingen bij de uitrol van glasvezel. Waar er in 2019 nog ongeveer 180.000 huishoudens op glasvezel werden aangesloten, is dat aantal in 2020 gestegen tot ongeveer 500.000. In totaal beschikken ongeveer 3,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland nu over een glasvezelaansluiting.

Verder verkennen met gemeenten 

De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten graag helpen bij een snelle en efficiënte uitrol. Daarom heeft de ACM in een levend document denkrichtingen voor gemeenten opgesteld, waarin wordt beschreven welke mogelijkheden gemeenten hebben om de uitrol van glasvezel in goede banen te leiden. Graag zou de ACM deze denkrichtingen samen met gemeenten en telecomaanbieders verder willen verkennen. Deze verkenningen vinden plaats in de werkgroep Vaste Connectiviteit georganiseerd door het ministerie van EZK, waar de VNG en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) namens gemeenten aan deelnemen.

Overleg

De VNG herkent dat er vragen zijn bij gemeenten over welke afspraken zij kunnen maken met aanbieders en hoe de uitrol te coördineren als meerdere aanbieders tegelijk of kort na elkaar hun netwerk willen uitrollen. Het programma 5G en Digitale connectiviteit organiseert een vooroverleg die de werkgroep Vaste Connectiviteit namens gemeenten voorbereidt. Op het VNG-forum 5G en Digitale Connectiviteit kunnen gemeenten van gedachten wisselen over de grootschalige uitrol die nu plaatsvindt en het rapport en de denkrichtingen, zoals die vandaag door ACM gepresenteerd zijn.

Meer informatie