RIGO heeft in opdracht van Aedes onderzoek gedaan naar de instroom van kwetsbare groepen en de ontwikkeling van de leefbaarheid in het corporatiebezit. Achterstandswijken gaan achteruit, maar het zijn er wel minder. Hoe komt dat? En wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen, ook voor gemeenten?

Rapport

In het rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit. Kwetsbare bewoners en leefbaarheid’ wordt uitgebreid beschreven hoe de achterstandswijken in Nederland er voor staan. De leefbaarheid gaat sinds 2012 achteruit, zoals ook in de figuur uit het onderzoeksrapport te zien is. Maar er worden ook positieve voorbeelden in het rapport beschreven.

Belangrijkste analyse

We hebben de belangrijkste zaken uit het rapport voor u op een rij gezet: de analyse van de oorzaken, de belemeringen waar corporaties tegen aanlopen, oplossingsrichtingen, en aanbevelingen voor gemeenten en van gemeenten. 

Meer informatie