De gezondste regio van Nederland worden. Dat is de ambitie van de zeven gemeenten (overheid), ondernemers, maatschappelijke organisaties (samen de drie O’s) en zorgverzekeraar Menzis in de Achterhoek.

De drie O’s hebben zich verenigd in een Achterhoekboard met thematafels, waarvan ‘De gezondste regio’ er één is. De partners aan deze tafel zetten zich in voor een duurzaam zorglandschap. Preventie is daarbij een onmisbare steunpilaar,

Interview

We spraken met de trekkers van het Achterhoeks preventieakkoord: wethouder Marijke van Haaren (gemeente Berkelland) en Hinke van der Werf van Menzis. Zij gaan in het interview in op de beweging naar preventie, de aandacht die er is voor achterliggende oorzaken, en de verbinding met het regionale sportakkoord.

Meer informatie

Dit is nummer 9 in een reeks interviews waarin bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten en anderen vertellen over hun ervaringen met lokale preventieakkoorden: