Uit het regeerakkoord blijkt dat er per 2019 een uniform tarief komt van € 17,50 euro per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. De uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen zullen hierdoor toenemen en de inkomsten uit de eigen bijdragen afnemen.

De CPB-doorrekening van het regeerakkoord raamt de wegvallende inkomsten op € 290 miljoen.
Het kabinet biedt hiervoor een 'cofinanciering' van € 145 miljoen, en legt de helft van de rekening hiervoor dus neer bij gemeenten. Daar komen de meerkosten door een te verwachten toename in het gebruik van voorzieningen nog bij.

Extra kosten

Het 'abonnementstarief' van 17,50 euro (dat ingaat per 1 januari 2019) heeft de schoonheid van de eenvoud, zo wordt de administratie minder complex. Maar het betekent wel dat er gebroken wordt met het principe 'bijdragen naar draagkracht'. Dit zal leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast de lagere opbrengst aan eigen bijdragen.

Vervolg

De VNG zal bij bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge (VWS) benadrukken dat zowel de lagere inkomsten als de meeruitgaven volledig moeten worden gecompenseerd door het Rijk.

Meer informatie

Zie ook