Dinsdag 9 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel abonnementstarief voor de Wmo en op 23 april ook de Eerste Kamer. De verwachting nu is dat de wetswijzing in mei gepubliceerd wordt.

Dan zal de VNG een ledenbrief publiceren met voor gemeenten verder uitgewerkte informatie met betrekking tot de te maken (beleids)keuzes waarop de verordening aangepast moet worden. Het project Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020 (GA2020) publiceert in mei een handreiking over het informatiemodel (inrichting van het berichtenverkeer). In deze notitie leest u in hoofdlijnen waar we nu staan in de voorbereiding en waarmee ook gemeenten zelf aan de slag moeten.

Abonnementstarief Wmo: waar staan we in de voorbereiding van de invoering? (pdf)

Ledenbrief en handreiking

We verwachten dat de wetswijzing in mei wordt gepubliceerd. De VNG stuurt u dan een ledenbrief met nadere informatie over de door gemeenten te maken (beleids)keuzes en de aanpassing van de verordening daarop. Het project Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020 (GA2020) komt in mei met een handreiking over het informatiemodel (de inrichting van het berichtenverkeer met het GAK).