Vanaf 26 oktober kunnen gemeenten nieuwe aanvragen indienen voor rijkssubsidie voor grotere woningbouwprojecten. Voor deze tranche is € 225 mln. beschikbaar. Daarvoor zullen dezelfde criteria als voor de eerste tranche worden toegepast.

In de eerste tranche is € 290,31 mln. voor 27 projecten met 51.000 nieuwe woningen beschikbaar gesteld. Aan de dekking van tekorten op die projecten wordt door medeoverheden ook nog € 331 mln. bijgedragen. 

Digitale bijeenkomst over aanvragen Woningbouwimpuls

Op 29 september organiseert het Programma Stedelijke Transformatie een digitale bijeenkomst over het aanvragen van de Woningbouwimpuls. 

Meer informatie