Het Rijk stelt eenmalig € 11 miljoen beschikbaar aan huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen. Door de coronamaatregelen lopen de reclame-inkomsten sterk terug en daardoor zitten veel lokale media in financiële nood.

De VNG heeft daarom voor deze extra compensatie gepleit bovenop de algemene coronasteunmaatregelen van het kabinet en coulance bij de bekostiging.

Aanvragen uiterlijk 19 april

Het gaat om een eenmalige bijdrage met een ondergrens van € 4.000 voor een periode van 3 maanden; van 15 maart tot en met 14 juni. Lokale media moeten zelf hun aanvraag indienen tussen 11 tot en met 19 april bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De huis-aan-huiskranten ontvangen € 0,66 per huishouden in hun verzorgingsgebied ontvangen en lokale omroepen € 0,33. De VNG roept gemeenten op om de lokale media over de indieningstermijn zo spoedig mogelijk te informeren.

Coulance

Gemeenten hebben het meeste baat bij goedwerkende lokale journalistiek. Om dit te ondersteunen roept de VNG hun op om de mediawettelijke bekostiging voor de lokale publieke omroepen van tenminste € 1,32 per huishouden op peil te houden. En dat gemeenten coulance hebben bij afrekenen, bevoorschotten, productieovereenkomsten, huurbetalingen, belastingafdrachten e.d.. De VNG stimuleert het initiatief van een aantal gemeenten om extra bijdragen af te leveren bij lokale media door incidenteel geld te geven of advertentieruimte te kopen..

Lokale journalistiek cruciaal

In deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt. Lokale media spelen daarbij een cruciale rol en moeten goed kunnen functioneren. Veel lokale omroepen informeren inwoners over de lokale vertaling van de coronamaatregelen en uit het gebruik van de lokale media is te concluderen dat er veel behoefte aan is.