Als gevolg van de Brexit moeten Britse inwoners een verblijfsvergunning aanvragen om gebruik te blijven maken van hun rechten om in Nederland te wonen, werken of studeren. De deadline voor de aanvraag van deze verblijfsvergunning is verlengd tot 1 oktober 2021. 

Uit gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt dat ruim 3000 Britten, verspreid over 250 gemeenten, nog geen verblijfsvergunning hebben aangevraagd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het gaat daarbij om Britten die vóór 1 januari 2021 in Nederland woonden en, ondanks de diverse berichten vanuit de IND, nog geen verblijfsvergunningaanvraag hebben ingediend. Er bestaat daarom twijfel of deze personen op dit moment nog in de gemeenten wonen, of dat zij naar het buitenland zijn verhuisd en zich niet hebben uitgeschreven. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat deze personen niet in Nederland wonen, dan zal de IND gebruikmaken van de terugmeldvoorziening. 

Momenteel wordt een nadere inschatting gemaakt van het daadwerkelijke aantal betrokkenen. Omdat er op dit moment dus nog onvoldoende inzicht is in de exacte omvang van deze groep, is besloten om de deadline voor de aanvraag van een verblijfsvergunning te verlengen. Dit betekent dat Britse burgers tot 1 oktober 2021 de tijd krijgen om alsnog een aanvraag in te dienen, in plaats van tot 1 juli 2021.

Gevolgen voor Britten zonder verblijfsvergunning

Wanneer Britse inwoners voor 1 oktober nog geen verblijfsvergunning hebben aangevraagd, kunnen zij te maken krijgen met ingrijpende gevolgen. Zij mogen dan niet langer in Nederland verblijven of werken. Ook lopen ze het risico dat ze geen sociale uitkeringen, toeslagen en toegang tot gezondheidszorg meer ontvangen. Mogelijk kan dit ook gevolgen hebben voor de (hoogte van de) toeslagen van eventuele partners of huisgenoten. De betreffende personen zijn hier meermaals via diverse communicatiekanalen op geattendeerd.

Meer informatie