Open data komt steeds hoger op de agenda van Nederlandse gemeenten. Dat blijkt uit het rapport Nulmeting open data dat KING heeft opgesteld. Begin 2017 hadden 42 Nederlandse gemeenten (11 procent) samen bijna 2.000 datasets over uiteenlopende onderwerpen als open data ontsloten.

De meeste datasets zijn beschikbaar in een herbruikbaar formaat.

Versnipperd aanbod

Slechts een kwart van de datasets is (ook) vindbaar via het portaal data.overheid.nl. Het versnipperde aanbod van datasets van een beperkt aantal gemeenten vormt momenteel een hindernis voor het hergebruik. Voor gebruikers is het pas interessant om open data te gebruiken als datasets vindbaar zijn, gelijk zijn qua vorm en inhoud en een groot volume hebben. Dat is nu niet het geval.

High value datasets

VNG/KING werkt in een praktijkbeproeving Open Data Standaarden aan een nadere uitwerking van de gemeentelijke high value datalist, te beginnen met een vijftal datasets. In samenwerking met diverse gemeenten probeert VNG/KING te komen tot een gestandaardiseerde set van afspraken over de inhoud, context en techniek van de datasets.

Meer informatie