Per ledenbrief informeerden we gemeenten onlangs over de voortgang van de implementatie van PGB2.0. Daarin schreven we dat naar verwachting drie voorlopergemeenten in november zouden aansluiten op een nieuw pgb-systeem: dit verschuift naar komend voorjaar. 

Er is meer tijd nodig om te voldoen aan de randvoorwaarden die vooraf zijn gesteld door alle ketenpartijen (vertegenwoordigd in de Programmaraad), bijvoorbeeld op het gebied van conversie en communicatie met budgethouders en zorgverleners. Daarom is gezamenlijk besloten de aansluiting van deze gemeenten door te schuiven naar het voorjaar van 2020.

Zorgvuldigheid boven snelheid

De aanpak met voorlopers is bedoeld om na te gaan of het systeem geschikt is voor landelijke invoering en om te testen of het voldoet aan de gestelde vereisten. Het besluit om de livegang van de voorlopergemeenten door te schuiven, bevestigt dat alle betrokken partijen bovenal waarde hechten aan een zorgvuldige invoering.

Update Tweede Kamer

Minister De Jonge (VWS) informeerde de Tweede Kamer op 22 oktober over de voortgang van PGB2.0. In zijn brief beantwoordt hij vragen die zijn gesteld in het VSO Kostenoverzicht PGB2.0-systeem. De minister bericht ook over het besluit om de aansluiting van de voorlopergemeenten door te schuiven. Daarnaast gaat hij in op de doorontwikkeling, de implementatie en invoering, het beheer en de kosten van PGB2.0.

Meer informatie

Hieronder onze ledenbrief (met bijlage) en de downloadlink naar de Kamerbrief van minister De Jonge. We houden u via de VNG-website en -nieuwsbrief (VNG Weekoverzicht) op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.