Het netwerk Child Friendly Cities bevordert positief en innovatief jeugdbeleid. Het is er voor iedereen: gemeenten, jeugdorganisaties, netwerkpartners in het jeugdbeleid en álle andere geïnteresseerden. Wilt u zich ook aansluiten bij dit netwerk? Begin met het lezen van de informatiefolder!

Een jongeren- en kindvriendelijke gemeente is goed voor iedereen!

 

 

Hoe wordt uw gemeente kindvriendelijker?

Gemeenten willen kind- en gezinsvriendelijk zijn, in de leefomgeving en het opgroeiklimaat. Maar hoe geef je positief en innovatief jeugdbeleid vorm en hoe meet je het effect? Wat kun je leren van andere gemeenten? Hoe maak je kindvriendelijke buurten?

Het netwerk faciliteert bijeenkomsten bij diverse gast-gemeenten. Gemeentebestuurders, beleidsadviseurs, netwerkpartners en andere betrokkenen bij het jeugdbeleid, wisselen ervaringen en goede voorbeelden, gaan in gesprek over dilemma’s, beleid en toekomstplannen.

Lees onze informatiefolder

Meer weten?

De kerngroep van CFC NL bestaat uit: diverse gemeenten, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nationale Jeugdraad (NJR), LCGW, Kenniscentrum Sport, Ruimte voor de Jeugd (RvdJ), Defence for Children, Sociaal werk NL, Jantje Beton, Kinderrechtencollectief, Branchevereniging Spelen en bewegen, Verweij Jonker Instituut, Stichting Het Begint Bij Mij! en het ministerie van VWS. Het netwerk wordt gefaciliteerd door de VNG.