Het besluit om te komen tot een voor iedereen gelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (het z.g. abonnementstarief) heeft gevolgen voor de Model Verordening Wmo 2015 van de VNG. In een ledenbrief geven we uitleg over de aanpassingen en de gevolgen van het besluit voor gemeenten.

In de ledenbrief gaan we in op:

  • de inhoud van het besluit en de gevolgen voor de uitvoering door gemeenten
  • de benodigde wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (per 1-1-2019) en de Wmo 2015 (per 1-1-2020)
  • de gevolgen voor de Model Verordening Wmo 2015
  • de gevolgen oor de gegevensaanlevering aan het CAK
  • de communicatie met cliënten
  • de financiële gevolgen voor gemeenten

Financiële gevolgen

Het Rijk compenseert gemeenten voor het directe verlies aan eigen bijdragen, maar niet voor de te verwachten aanzuigende werking van het abonnementstarief. De VNG betreurt het zeer dat VWS niet bereid blijkt tot goede afspraken om deze onbedoelde aanzuigende werking te voorkomen. 

Monitor

Om inzicht te krijgen in de omvang van de aanzuigende werking ontwikkelen de VNG en VWS samen met de gemeenten een monitor. De monitor zal in ieder geval betrekking hebben op 2019.

Meer informatie