De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) in het beloningshoofdstuk van de CARUWO heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop.

Datum inwerkingtreding

De wijzigingen in de CARUWO opgenomen in de bijlage bij deze LOGA-brief treden reeds per 1 januari 2017 in werking.

Meer informatie