Ook voor dit jaar zijn de bedragen van de (onkosten)vergoedingen van decentrale politieke ambtsdragers geïndexeerd. Daarnaast wijzigen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 de bezoldigingen van burgemeesters en wethouders in verband met de nieuwe CAO-Rijk.

Nieuwe CAO-Rijk

Burgemeesters en wethouders volgen de CAO-Rijk. Onlangs is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst, die van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 liep, afgesproken dat met ingang van 1 juli 2020 de bezoldigingen structureel met 0,7% worden verhoogd. Verder is een eenmalige bruto uitkering van €225 verstrekt.

Geen thuiswerkvergoeding

De tijdelijke regeling die in de CAO-Rijk is afgesproken voor rijksambtenaren, om de gemaakte kosten voor thuiswerken te compenseren, is niet van toepassing op burgemeesters en wethouders. Zij ontvangen op grond van hun rechtspositie een vergoeding voor aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten zoals bureaukosten. Ambtskosten worden dus mede gezien als een vergoeding voor thuiswerken.

Indexering

Per 1 januari 2021 zijn de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden geïndexeerd. Hierbij is gekeken naar de indexatiecijfers van 2019 in vergelijking met de indexatiecijfers van september 2018.

Meer informatie