De kern van de aanpak voor personen met verward gedrag ligt op lokaal of regionaal niveau. Signalen worden vaak opgemerkt door buurtbewoners, doorgezet naar wijkteams en opgepakt binnen de lokale structuur voor zorg en veiligheid. Op die manier voorkomen we ernstige (veiligheids)problemen.

Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) is nu een jaar actief om regio’s hierin vraaggericht te ondersteunen. Regio’s maken zichtbare stappen in de ontwikkeling van een stevige infrastructuur zorg en veiligheid en de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare inwoners.

5 prioriteiten

Tegelijkertijd bracht VLOT het afgelopen jaar een aantal ‘landelijke’ knelpunten naar voren. Dit leidde ertoe dat de rijksoverheid 5 prioriteiten heeft benoemd om aan te pakken voor 2020. Deze prioriteiten zijn:

  1. Een werkende aanpak voor de groep personen met verward gedrag met een hoog (veiligheids)risico.
  2. Zicht krijgen op de groep personen met een (psychische) kwetsbaarheid die een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebben.
  3. Het meldnummer voor niet-acute zorgen over personen met verward gedrag.
  4. Het vervoer van personen met verward gedrag.
  5. Gegevensdeling in het kader van de aanpak gericht op personen met verward gedrag

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) informeerde onlangs de Tweede Kamerper brief over de voortgang van deze vijf prioriteiten.

Meer informatie

Herkent u de knelpunten in uw eigen regio en zoekt u iemand die eens meedenkt? Neem dan gerust contact op met de VLOT-regioadviseurs