Door hun breed scala aan wettelijke taken en bevoegdheden beschikken gemeenten intern over zeer veel informatie. Als zij bij aanwijzingen van ondermijning deze informatie naast elkaar mogen leggen, kunnen zij de bestuurlijke aanpak ervan versterken en (strafrechtelijke) partners beter informeren.

Het wordt hierdoor mogelijk ondermijning (veel) sneller te signaleren en aan te pakken, en waar mogelijk (erger) te voorkomen.

Nut en noodzaak

In een recente brief aan de Raad van State onderstreept de VNG het nut en de noodzaak van de mogelijkheid tot intragemeentelijke en domeinoverstijgende gegevensuitwisseling. De VNG bepleitte vorig jaar in een mail aan de Tweede Kamer een wijziging van de Gemeentewet om het gemeenten mogelijk te maken informatie bij elkaar te leggen vanuit verschillende diensten om ondermijning te kunnen signaleren en er bestuurlijk tegen op te kunnen treden.

Gebrek aan mogelijkheden

Het gebrek aan (wettelijke) mogelijkheden om intern informatie te delen, leidt ertoe dat het onmogelijk is om echt als één overheid en integraal te kunnen handelen: een overheid die zich niet voor de gek laat houden. Ook de Regioburgemeesters pleiten in de 'Proeve van wetgeving: voorkomen en aanpakken ondermijning’ ervoor om informatie verkregen in het kader van verschillende gemeentelijke taken te kunnen bundelen als er aanwijzingen zijn van ondermijning.

Meer informatie