Het kabinet is te terughoudend met nieuwe wetgeving tegen ondermijnende criminaliteit. De VNG mist ambitie op zaken als sluitingsmogelijkheden van panden, het sluiten van vrijplaatsen, het verder uitbreiden van Bibob-mogelijkheden, een betere informatiepositie van gemeenten, en een afpakfonds.

De VNG pleit ook voor een structureel Ondermijningsfonds, onder meer gevoed uit afgepakt crimineel vermogen. Aanstaande woensdag (21 februari) debatteert de Tweede Kamer over georganiseerde criminaliteit/ondermijning, de VNG gaf de Kamerleden een aantal aandachtspunten mee.  

Strafrecht volstaat niet

Met alleen strafrecht komen we er niet, de rol van de bestuurlijke aanpak van ondermijning is steeds groter geworden. Burgemeesters deden eerder hierover concrete voorstellen in de 'Proeve van wetgeving, voorkomen en aanpakken van ondermijning' (zie onderaan dit bericht), hierover gaan zij graag in overleg met minister Grapperhaus.

De VNG geeft de Kamer verder de volgende aandachtspunten mee:

Benodigde wetswijzigingen

De rol van de burgemeester bij de aanpak van ondermijning moet beter geregeld worden. Extra wettelijk instrumentarium en bevoegdheden zijn nodig om de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de bestuurlijke integriteit van de gemeente (volgens art. 170 van de Gemeentewet) waar te kunnen maken. Er is ook een wijziging nodig van de Gemeentewet zodat gemeenten informatie vanuit verschillende diensten bij elkaar mogen leggen om ondermijning tijdig te kunnen signaleren.

Inzet middelen en capaciteit

Lokaal en regionaal kunnen gemeenten samen met politie, OM en de Belastingdienst het verschil maken. Lokale overheden en regio’s moeten in de gelegenheid worden gesteld om actieplannen te maken. Voor de uitvoering daarvan moeten zij een beroep kunnen doen op de middelen die het Regeerakkoord reserveert voor de aanpak van ondermijning (eenmalig € 100 miljoen voor het Ondermijningsfonds + € 10 miljoen structureel). De uitbreiding van capaciteit bij Politie en OM zou deels benut kunnen worden voor versteviging van de aanpak van ondermijning.

Structureel Ondermijningsfonds

Het Ondermijningsfonds wordt eenmalig gevoed met € 100 miljoen: een bedrag dat in geen verhouding staat de 20 à 30 miljard die per jaar rondgaan in het criminele circuit. De VNG bepleit daarom voor een structureel Ondermijningsfonds, dat mede gevoed wordt uit afgepakt crimineel vermogen.

Meer informatie