De GGD Amsterdam biedt de gemeenten in de regio een pluspakket aan voor statushouders. Een onderdeel hiervan is het zogenoemde peer-educators project. 

Mensen die zelf ook net nieuw in Nederland zijn lichten nieuwkomers voor op het terrein van gezondheid. ‘Dat maakt, dat er een echte klik is, naast het aspect van de taal. Je ziet dat de voorlichter en de groep elkaar goed begrijpen,’ vertelt Loay Alaswadi, adviseur Gezondheid en Welbevinden bij de GGD Amsterdam in een interview.

In het gesprek gaat Loay Alaswadi in op hoe de peer-educators zijn geworven en opgeleid, en op wat hun meerwaarde is. 

Lees hier het interview