De aanpak van mensenhandel vraagt om een bredere blik en intensievere samenwerking. Er moet aandacht zijn voor het opsporen en vervolgen van daders maar ook voor het bieden van hulp aan slachtoffers. Ook preventie en signalering zijn belangrijk.

Bij de aanpak van mensenhandel hebben zorg en veiligheid elkaar nodig, betoogt de VNG in een mail aan de Tweede Kamer, verzonden in aanloop naar het debat 'Mensenhandel en prostitutie' met staatssecretaris Mark Harbers (JenV), donderdag 13 juni. In de mail vragen we verder aandacht voor:

  • de mogelijkheid tot meer gegevensdeling
  • arbeids- en criminele uitbuiting

Gegevensdeling nog te beperkt

Door beperkingen bij gegevensdeling kunnen daders niet adequaat worden vervolgd,  en slachtoffers kunnen niet voldoende worden geholpen. Een wettelijke grondslag om gegevens van sekswerkers te mogen verwerken is daarom noodzakelijk. De VNG bepleit het mogelijk maken van gegevensdeling en het verhelpen van blokkades. 

Mensenhandel breder dan seksuele uitbuiting

De koppeling van prostitutie en mensenhandel doet onrecht aan beide onderwerpen: prostitutie wordt voorhand vereenzelvigd met uitbuiting, terwijl het fenomeen mensenhandel te gemakkelijk wordt beperkt tot seksuele uitbuiting. Mensenhandel betreft het onder dwang uitbuiten van mensen, daarbij kan het gaan om gedwongen sekswerk en andere vormen van arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, en gedwongen orgaanverwijdering.

Meer informatie

Hieronder de mail zoals afgelopen vrijdag verzonden aan de Tweede Kamer.