Een snellere en meer gecoördineerde, integrale hulp voor kwetsbare mensen met gestapelde problemen. Dat is het doel van het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Het conceptwetsvoorstel is 19 maart in consultatie gegaan.

De wet moet regelen dat gemeenten in specifieke situaties de ruimte krijgen om te verkennen of mensen kampen met een stapeling van problemen, en welke partijen nodig zijn om de problemen op te lossen.

VNG-reactie is in voorbereiding

Het  traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy werkte hard aan dit wetsvoorstel, samen met vier departementen en gemeenten. De VNG is gevraagd om een reactie op het wetsvoorstel. De einddatum voor de reactie is bepaald op 14 mei.

Oproep aan gemeenten

We ontvangen graat uiterlijk 5 mei reacties van individuele of samenwerkende gemeenten zodat wij die kunnen verwerken in de VNG-reactie.

Meer informatie