Bij de inkoop en aanbesteding in het sociaal domein komen gemeenten veel knelpunten tegen. Dat moet beter, vindt VWS-minister Hugo de Jonge. Nog voor het einde van dit jaar wil hij samen met gemeenten een flinke verbeterslag maken.

Gemeenten, zorgaanbieders en het ministerie gaan aan de slag om de obstakels en knelpunten in kaart te brengen en aan te pakken. De bestaande wet- en regelgeving biedt al ruimte aan gemeenten om specifieke eisen te stellen aan de zorgaanbieders, maar gemeenten kunnen deze ruimte beter benutten. Het ministerie wil gemeenten – én aanbieders – praktisch gaan ondersteunen, standaarden ontwikkelen en innovatieve vormen van inkoop stimuleren.

Daarnaast gaat De Jonge in Europa de ruimte zoeken om aanbesteden in het sociaal domein op passende wijze vorm te kunnen geven.

Regionale bijeenkomsten

Deze zomer worden regionale bijeenkomsten georganiseerd om de knelpunten te inventariseren. Vervolgens kan worden gewerkt aan oplossingen.

Concrete plannen

  • Eén vindplaats waar alle informatie gebundeld staat en waar zowel gemeenten als aanbieders terechtkunnen voor juridische vragen, goede voorbeelden, standaarden en knelpunten.
  • Opleidingen, zoals een ‘zomerschool’ over inkoop in het sociaal domein. Die inkoop zou moeten leiden tot meerjarige contracten en contracten in regioverband.

Meer informatie