De lokale bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en acht landelijke uitvoeringsorganisaties (verenigd in de Manifestgroep) gaan samenwerken om mensen te ondersteunen bij het omgaan met de digitale overheid. Zo worden in bibliotheken informatiepunten ingericht.

Hier kan je terecht voor informatie over de digitale overheid afkomstig van de deelnemende uitvoeringsorganisaties. Verder worden niet-digivaardige Nederlanders gestimuleerd om deel te nemen aan digivaardigheidscursussen. Staatssecretaris Knops (BZK) ondersteunt de aanpak met € 1,9 miljoen.

Groeimodel

Medio 2019 starten de eerste vijftien 'kopgroepbibliotheken' die als pilots dienen. Doel is in de komende twee jaar een landelijk dekkend netwerk voor ondersteuning op te bouwen.

Bibliotheekorganisaties en Manifestgroep

De KB werkt samen met de 150 lokale bibliotheekorganisaties, die hoofdzakelijk door gemeenten worden gefinancierd en actief zijn met het aanbieden van cursussen digitale vaardigheden zoals Klik&Tik en Digisterker. De deelnemende uitvoeringsorganisaties verenigd in de Manifestgroep zijn het CAK, de Belastingdienst, het UWV, DUO, het CIZ, het CJIB, het CBR en de SVB. De Belastingdienst werkt al samen met bibliotheken en stelt in de periode tot 2022 een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar aan bibliotheekorganisaties.

Subsidie

Voor de vijftien kopgroepbibliotheken is per project een bedrag van € 25.000 beschikbaar. Daarnaast komt voor alle bibliotheken subsidie beschikbaar die ze bij de KB kunnen aanvragen. Het gaat om een bedrag van € 0,03 per inwoner in 2019 oplopend tot € 0,08 per inwoner in 2021. Daarbij komt een bedrag van € 0,02 per inwoner per jaar beschikbaar in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst. De bijdrage vanuit de Manifestgroep en de Belastingdienst zijn aanvullend op de inzet van de bibliotheek op digitale inclusie in opdracht van de gemeente.

Digitale inclusie

De steun van het ministerie van BZK vindt plaats het kader van de uitwerking van de Agenda NLDigibeter met goedkeuring van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het is een van de maatregelen genoemd in de Kamerbrief over Digitale inclusie die beschrijft hoe BZK ervoor zorgt dat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving.

Meer informatie