Hoe krijgen we een sterker mkb in de breedte? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt provincies en gemeenten uit om voorstellen in te dienen voor MKB-Deals. Dat kan tot en met 20 november 2019.

Met de MKB-Deals komt meer geld beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het ‘brede’ mkb sterker maken in deze tijden van snelle transities. Denk daarbij aan digitalisering, aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de internationalisering en aan de trend van verduurzaming. De rijksoverheid, provincies en gemeenten doen al heel veel om het mkb meer ruimte te bieden en een concrete steun in de rug te geven. Het MKB-actieplan dat staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 heeft gelanceerd, laat dat goed zien. Het accent van het actieplan ligt op het gewone, brede mkb. Dat geldt ook voor de MKB-Deals.

Meer informatie