Gemeenten kunnen zich aanmelden voor de regeling ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’. Deze financiële impuls is bedoeld om de huisvesting te versnellen voor statushouders met grote gezinnen (8+) die nog in de asielopvang verblijven.

Geselecteerde gemeenten ontvangen per groot gezin (8+) die zij huisvesten een bedrag van 32.500 euro. Het totaalbedrag voor deze regeling is € 1 miljoen. Dit budget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het verbouwen van een woonruimte die nu nog niet geschikt is voor een groot gezin.

De regeling is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de VNG

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om een groot gezin zo spoedig mogelijk te huisvesten binnen de gemeente, waardoor statushouders zo snel mogelijk binnen hun gemeente starten met integratie en participatie. Daarnaast verlaagt het de druk op de opvangcapaciteit van het COA.

De regeling wordt medio juni gepubliceerd via de Rijksoverheid.

Aanmelding voor de regeling

Gemeenten, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen zich aanmelden voor het selectieproces om voor deelname aan de regeling. In bijgaande factsheet leest u meer over de criteria.

Gemeenten kunnen zich aanmelden vanaf 27 mei 2021 tot en met 11 juni 2021 via het aanmeldformulier. Aangemelde gemeenten krijgen uiterlijk 18 juni 2021 uitsluitsel over deelname.

Meer informatie

Voor vragen over deze regeling kunt u een e-mail sturen naar SPUKgrotegezinnen@minjenv.nl.