De geplande aanlevering van gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief per 2020 wordt uitgesteld. Het CAK is op basis van uitgevoerde testen tot de conclusie gekomen dat volledige overgang per 1 januari 2020 niet verantwoord is.

Wij betreuren deze ontwikkeling, maar we vinden dit gezien de huidige stand van zaken bij het CAK de meest verstandige keuze.

Uitstel aanlevering startberichten

De afgelopen tijd hebben het CAK en gemeenten zich voorbereid op de implementatie en zijn er tal van (keten)testen uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde testen is het CAK echter tot de conclusie gekomen dat volledige overgang per 1 januari 2020 niet verantwoord is. Dat betekent dat gemeenten de gegevens (de initiële bestanden met de startberichten) voor de invoering van het abonnementstarief niet kunnen aanleveren in de eerder geplande periode van 2 tot en met 15 januari 2020. Via een ledenbrief brengen wij gemeenten op de hoogte van de gevolgen van dit uitstel. Het ministerie van VWS heeft een kamerbrief gestuurd over de ontwikkelingen.

Communicatie naar cliënten

De VNG vindt het belangrijk dat cliënten goed worden geïnformeerd, omdat het uitstel gevolgen heeft voor de te ontvangen facturen. Het CAK informeert bestaande cliënten in januari hierover. Als gemeente kunt u vanaf 2020 nieuwe cliënten informeren die nog niet bekend zijn bij het CAK. Dit kunt u doen met behulp van ‘voorbeeldbrieven nieuwe cliënten’ van het CAK die u in januari op onze website kunt vinden. Wij zullen de brieven in januari ook via een apart nieuwsbericht onder de aandacht brengen.

Invoering abonnementstarief

De VNG heeft zich steeds verzet tegen het invoeren van het abonnementstarief, omdat dit zorgt voor meer aanvragen voor Wmo-voorzieningen. Het kabinet, de Tweede en Eerste Kamer hebben de maatregel echter ongewijzigd ingevoerd. Daarom ondersteunt de VNG gemeenten nu bij de invoering, waarbij een geruisloze overgang voor cliënten en zo min mogelijk administratieve last voor gemeenten centraal staan. Alle inspanningen zijn erop gericht om de overgang naar 2020 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij betreuren het dat er nu een vertraging is ontstaan bij de invoering en overgang. De VNG is met VWS en CAK in gesprek over de randvoorwaarden voor gemeenten voor de verdere invoering in 2020.

Meer informatie