Zoals eerder aangekondigd, is vanaf 2021 de werkwijze rond het cliëntervaringsonderzoek Wmo anders. Onderdeel daarvan is dat de wijze van rapporteren door gemeenten verandert. Er is een nieuw format ontwikkeld waarmee gemeenten kunnen rapporteren over (de uitkomsten van) hun cliëntervaringsonderzoek.

Het format bevat een combinatie van open en meerkeuzevragen. Deze wijze van rapporteren levert een rijker beeld op van cliëntervaringen en stimuleert het gesprek over de uitkomsten. 

Drie onderdelen

Het nieuwe rapportageformat richt zich op drie onderdelen:

A. Hoe is het cliëntervaringsonderzoek Wmo opgezet en uitgevoerd?
B. Wat zijn de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo?
C. Wat is gedaan met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo?

Aanleveren via de portal

Het rapportageformat is toegankelijk via een online portal: aanleveringwmo.nl. Vanaf 17 mei kunnen gemeenten hier hun informatie over cliëntervaring over kalenderjaar 2020 aanleveren. Dat kan tot de gebruikelijke datum van 1 juli. Alle gemeenten gaan vanaf dit jaar op deze nieuwe wijze rapporteren, de eerdere werkwijze (uploaden van de uitkomsten van de 10 vaste vragen) komt hiermee te vervallen.

Gemeenten die de informatie voor 1 juli nog niet gereed hebben of helemaal geen cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 hebben kunnen uitvoeren, wordt gevraagd dit aan te geven via aanleveringwmo.nl. Gemeenten ontvangen ter bevestiging van deze werkwijze later een brief van het ministerie van VWS.

Ondersteuning bij ‘anders onderzoeken’

Ondertussen bekijken sommige gemeenten ook al actief hoe ze de ruimte in de nieuwe CEO Wmo-systematiek kunnen benutten voor een volgend onderzoek. Met een andere onderzoeksbenadering, met de spotlight op een specifieke doelgroep, of ... Donderdag 27 mei is er van 10:00 tot 12:00 uur een (digitale) informatiebijeenkomst voor gemeenten die daar vragen over hebben. Meld u aan via dit formulier, er is plek voor 25 gemeenten.

Handreiking in de maak

Er wordt ook gewerkt aan een handreiking, deze is al beschikbaar als voorpublicatie. Actieve feedback op de handreiking (welk onderwerp mist, wat kan duidelijker, etc.) wordt op prijs gesteld. Belangstellende gemeenten kunnen een mail sturen naar cliëntervaringsonderzoek@vng.nl. De handreiking verschijnt in juni.

Zie ook