Bestuurlijke ambassadeurs gaan de komende tijd op pad om bestuurders en raadsleden te informeren over digitale toegankelijkheid. Daarnaast zal VNG Realisatie een uitvoeringstoets opstellen over het Besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO). Dat staat in de ledenbrief die de VNG heeft verzonden.

Het BDTO biedt waarborgen voor de toegankelijkheid van websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten voor mensen met een visuele, auditieve of cognitieve beperking. In 2018 ging het BDTO in en vanaf 23 juni 2021 gelden de eisen ook voor apps. Uit onderzoek blijkt echter dat veel gemeenten nog niet geslaagd zijn om het besluit (volledig) te implementeren. Maurice Hoogeveen, oud-wethouder van de gemeente Assen, en Yousuf Yousufi, raadslid in de gemeente Hoorn, zullen de komende tijd bestuurders en raadsleden actief benaderen. De ambassadeurs verschaffen niet alleen informatie, maar schetsen ook het handelingsperspectief. Verder wordt aandacht gevraagd voor begrijpelijke taalgebruik en duidelijke overheidscommunicatie.

Community

Voor ambtenaren bevordert het project de uitwisseling van ervaring en kennis via het VNG-forum en webinars. Ook worden er handreikingen ontwikkeld in samenwerking met een werkgroep van koplopergemeenten en andere overheden. Er zal onder meer een kader voor het verslag aan de gemeenteraad en de provincies als interbestuurlijk toezichthouder worden ontwikkeld.

Leveranciersmanagement

Leveranciers moeten producten aanbieden die voldoen aan de vereisten van het BDTO. Daarom informeert het aanjaagteam ook leveranciers over digitale toegankelijkheid.

Uitvoeringstoets

Het BDTO hangt tijdelijk onder de Grondwet en zal bij aanname naar de Wet Digitale Overheid verhuizen. Om de impact op gemeenten in beeld te brengen voert VNG Realisatie op dit moment een uitvoeringstoets uit, die in september gereed moet zijn. Gemeenteambtenaren kunnen in dit verband voor een interview worden benaderd. 

Meer informatie