Rechtmatigheid is het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Door de coronacrisis verloopt de zorgverlening (deels) anders dan waar in de regelgeving en overeenkomsten met zorgaanbieders van werd uitgegaan. Dit kan formeel tot onrechtmatigheden leiden.

Vorig jaar stelde de werkgroep rechtmatigheid de notitie ‘Rechtmatigheid en corona-maatregelen in de Jeugdzorg, Wmo en pgb’ opgesteld met 3 oplossingsrichtingen: 

  • wijziging van de overeenkomst
  • subsidiebeschikking
  • finale afrekening

Nieuwe versie

De eerst versie van de notitie verscheen op 5 juni 2020. Inmiddels heeft i-sociaaldomein een Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo vastgesteld. Het is onwenselijk dat er discrepantie ontstaat tussen de uiteenlopende uitingen van gemeenten, Rijk en zorgaanbieders: dat leidt tot onnodige verwarring. De aanpassingen ten opzichte van de versie van 5 juni hebben dan ook vooral tot doel de notities met elkaar in lijn te brengen.

Meer informatie

De notitie behandelt de rechtmatigheid betreffende:

  • reguliere zorgverlening
  • zorgverlening in een andere vorm
  • meerkosten
  • vergoeding van omzet, ook als daar geen levering van prestaties tegenover staat

Zie ook