De beheerders van het gemeentefonds stuurden 9 juli het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds naar de Tweede Kamer. Het aangepaste voorstel gaat in op de reacties en vragen die gemeenten en de ROB de afgelopen tijd stelden over het in februari gepubliceerde verdeelmodel.

De fondsbeheerders vragen de VNG en de ROB gelijktijdig om advies over dit aangepaste voorstel. Het rekenbestand op basis van cijfers 2017 wordt naar verwachting later deze week gepubliceerd. 

Bestuurlijke consultatie start september

We lieten de fondsbeheerders weten naar verwachting in september te starten met de bestuurlijke consultatie van de voorstellen om tot een gedragen advies te komen. We vinden het namelijk belangrijk om het eindadvies van de ROB te kunnen betrekken bij onze reactie. Dit ROB-advies wordt in september verwacht. Tijdens de consultatie bereiden we samen met gemeenten het advies voor op bestuurlijk niveau aan de fondsbeheerders. We verwachten dit proces eind oktober af te ronden met besluitvorming over het advies in het VNG-bestuur.

Informatiesessies in juli, augustus en september

De periode tot de start van de consultatie (september) benut de VNG om gemeenten te informeren over het aangepast verdeelvoorstel. We organiseren op 15 juli, samen met het ministerie van BZK, een bijpraatmoment voor gemeentebestuurders. In aanvulling daarop organiseren we eind augustus/begin september enkele informatieve sessies voor gemeenteambtenaren en bestuurders. Daarin wordt toelichting gegeven over dit aangepaste verdeelvoorstel en worden vragen beantwoord. Deze bijeenkomsten zijn nog niet gepland, meer informatie hierover volgt komende weken via de website.

Meer informatie