De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een amendement op de Crisis- en Herstelwet (Transitiewet Omgevingsrecht). De Gaswet wordt nu opgenomen in lijst van wetten waar als vorm van experiment van mag worden afgeweken. Dit geeft gemeenten ruimte om daadwerkelijk wijken aardgasvrij te kunnen maken.

Positief resultaat

Lot van Hooijdonk, voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, is blij met deze uitkomst:

Gemeenten hebben de wet nodig in hun opgave om wijken aardgasvrij te maken. Met deze stemming geeft de kamer gemeenten de wettelijke steun om verder te gaan.

Nog geen regeling voor bestaande bouw

Begin dit jaar is de aansluitplicht voor nieuwbouw afgeschaft en dat is een goede stap geweest voor de nieuwbouw. Voor bestaande wijken was echter nog niets geregeld en daar ligt een enorme uitdaging. Het Klimaatakkoord zal als doelstelling hebben in 2030 1,5 miljoen gebouwen van het aardgas af te halen. De afspraak is dat in 2030 geen Gronings aardgas meer wordt gebruikt.

Gemeenten staan aan de lat om bestaande bouw van het aardgas af te halen. Het amendement is daarom hard nodig om van start te kunnen gaan. Enkele gemeenten zijn al gestart in de 'proeftuin Aardgasvrije wijken'. 

Meer informatie