Het kabinet besloot vorige week over de voortgang van het programma Operatie Basisregistratie Personen (oBRP) tot een bezinningsperiode. De VNG staat achter het advies voor een bezinningsperiode. Wel hebben wij een aantal aandachtspunten.

Voor behandeling van Operatie BRP in de Tweede Kamer vanavond hebben wij onze aandachtspunten ingezonden.

Aandachtspunten

  1. Gemeenten vinden dat tijdens de bezinning een aantal werkzaamheden moet worden doorgezet, zoals het uitvoeren van acceptatietesten en het doorbouwen van bijhoudingsfaciliteiten. Daarmee willen we bereiken dat de opties om door te kunnen gaan met Operatie BRP, of een alternatief op te pakken, beide onverkort mogelijk blijven. Op die manier voorkomen we dat er hoge kosten gemaakt worden als de operatie in een latere fase opnieuw opgestart moet worden en essentiële kennis en expertise uit operatie BRP wegvloeit, waardoor doorstart niet meer mogelijk is. Het is beter nu te besluiten de noodzakelijke kosten te blijven maken, dan om later een deel van een nieuwe persoonsregistratie, wat dat ook wordt, volledig te moeten herfinancieren.
  2. Voorkomen moet worden dat de bezinningsperiode er onbedoeld toe leidt tot het operatie BRP tot stilstand komt. In dat geval vindt een desinvestering van € 80 tot 100 miljoen plaats. Dat is nog exclusief de desinvestering aan gemeentelijke zijde in de voorbereiding op de ingebruikname van de BRP.
  3. Daarbij blijft voor gemeenten voorop staan dat de modernisering van de persoonsregistratie een basisvereiste is voor moderne digitale dienstverlening door gemeenten en de overheid als geheel (net zoals het kadaster). De omslag van een model gebaseerd op statische persoonslijsten naar een flexibele doorzoekbare database is daarbij essentieel.

Vervolgstap

Met deze overwegingen in het achterhoofd pleit de VNG om in de periode van bezinning de maatschappelijke businesscase te herijken met de nieuwe inzichten en om kapitaalvernietiging te voorkomen zonder dat duidelijk is wat de vervolgstap zou moeten zijn. Want dát er een vervolgstap moet komen is een feit, gezien de noodzaak tot een andere persoonsregistratie om toekomstvast als uitvoerende overheidsorganisaties goede dienstverlening te kunnen borgen.

Meer informatie