De commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft een notitie gepubliceerd over de vastlegging en onderbouwing van de prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties. De notitie geeft aandachtspunten voor dit proces, maar heeft geen verplichtende werking.

In de commissie BADO werken decentrale overheden, accountants en het Rijk samen om de interpretatie van regels over bedrijfsvoering, verantwoording en accountantscontroles toe te spitsen op de praktijk van decentrale overheden. 

Deze notitie gaat in op de nadere stratificering van de inkopen naar deelmassa’s, afhankelijk van de risico’s. Op die manier kunnen de interne en externe controle op de prestatielevering gerichter plaatsvinden. In de bijlage bij de notitie worden voorbeelden gegeven van manieren om prestatielevering aan te tonen. 

Meer informatie