De Tweede Kamer behandelt in de week van 2 november de begroting van Economische Zaken en Klimaat. Reden voor de VNG om de Kamerleden via een position paper 4 punten onder de aandacht te brengen: het Groeifonds, aanbesteden, de SDE++ en RES-projecten, en de Postcoderoosregeling.

Kort samengevat doen we de volgende oproepen:

  1. Investeer met het Groeifonds in de (regionale) economie van de toekomst.
  2. Stimuleer een betere aanbestedingspraktijk tussen gemeenten en het bedrijfsleven.
  3. De SDE++ moet RES-projecten steunen.
  4. De Postcoderoosregeling voor lokale burgercoöperaties moet rendabel blijven.

Meer informatie

Hieronder ons position paper zoals verzonden aan de Tweede Kamer.