In de week van 27 november behandelt de Tweede Kamer de begroting van SZW. De VNG vraagt aandacht voor het Breed Offensief voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij delen het gevoel van urgentie en willen bijdragen aan de oplossing.

We vragen de Tweede Kamer oog te hebben voor:

  • de spanning tussen decentralisatie en de behoefte tot harmonisatie
  • de balans tussen de verschillende belangen van gemeenten, werkzoekenden en werkgevers
  • de gemoeide kosten
  • de vraag of de voorgestelde termijn haalbaar is

Ook vragen we voort te bouwen op de positie van de arbeidsmarktregio’s en geen eenzijdige top-down maatregelen op te leggen

Meer informatie

Kijk voor onze inbreng op de overige begrotingshoofdstukken op: