Het onderdeel Ruimte en Wonen van de begroting van Binnenlandse Zaken staat 12 november geagendeerd. De VNG vraagt aandacht voor zes punten.

  1. Interbestuurlijk Programma (IBP). Het IBP moet meer aandacht geven aan de woningbouwopgave
  2. Bouwopgave en kwaliteit. Het nationaal woningmarktbeleid van de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan de structurele problemen op de woningmarkt
  3. Betaalbaarheid middenhuur. Huurders in het middensegment besteden 40 á 50 procent van hun inkomen aan wonen en dat is teveel
  4. De financiële mogelijkheden van corporaties bij de energietransitie. Corporaties kunnen de maatschappelijke opgaven financieel niet aan
  5. Wonen en zorg. Door een tekort aan sociale woningen ontstaat er ‘concurrentie’ tussen de meest ‘urgente’ groepen
  6. Omgevingswet. De VNG vindt het goed om te zien dat de bestuurlijke afspraken voor het implementatieprogramma een plek hebben gekregen in de begroting

Meer informatie

In onderstaande position paper leest u onze volledige opmerkingen.